A-Lin

A-Lin – Wo Xiang Yong Li Wang Ji Ni

黄丽玲 (A-Lin) - 我想用力忘记你 (Wo Xiang Yong Li Wang Ji Ni) Lyrics Genre : Pop Release Date : 2022-01-15 Language : Mandarin 黄丽玲 - 我想用力忘记你 歌词 若不是你在故事的开篇 埋下了执于此生的字眼 轻描淡写 让时间困在纸间无解

A-Lin – Romadiw

黄丽玲 (A-Lin) - Romadiw Lyrics Genre : Pop Release Date : 2021-12-30 Language : Mandarin 黄丽玲 - Romadiw 歌词 Tengil ko hoso ita Nomita anini aromi'ad misalisin kita tayni to adawang Kakamen hanto ato ya kapah ya focingkay Halikien o wa'ay namo kakamen to tayni makero to

A-Lin – Turn (尽情旋转)

黄丽玲 (A-Lin) - 尽情旋转 (Jin Qing Xuan Zhuan) Turn Lyrics Genre : Pop Release Date : 2021-11-23 Language : Mandarin A-Lin - Turn 歌词 如何从眼里 了解一个人 有没有 不安定的灵魂 如何从笑里 决定一个人 能不能 为你摘下星辰

A-Lin – Zui Bei Shang De Shi (最悲伤的事)

黄丽玲 (A-Lin) - 最悲伤的事 (Zui Bei Shang De Shi) Lyrics Genre : Pop Release Date : 2021-10-14 Language : Mandarin 黄丽玲 - 最悲伤的事 歌词 你没带走 所有的思念 请退回我的抱歉 请讨厌我的讨厌 完整的故事 不完整的圆

A-Lin – Yuan Zai Xin Zhong De Ni (远在心中的你)

黄丽玲 (A-Lin) - 远在心中的你 (Yuan Zai Xin Zhong De Ni) Lyrics Genre : Pop Release Date : 2021-05-05 Language : Mandarin A-Lin - Yuan Zai Xin Zhong De Ni (远在心中的你) 歌词 勉强开的花,往往太难结果 直到遇见你才懂,执着什么

A-Lin – I’m Not Sorry (抱歉 我不抱歉)

黄丽玲 (A-Lin) - 抱歉 我不抱歉 (Bao Qian Wo Bu Bao Qian) I'm Not Sorry Lyrics Theme Song from Movie "Love Talk" Genre : OST Release Date : 2020-09-25 Language : Mandarin A-Lin - I'm Not Sorry (抱歉 我不抱歉) 歌词 恨 什么叫恨 这个单字 好陌生 我只记得 一路走来 爱的人 就算他们 多可恨 等 虽然温柔 还打不开 一些门

A-Lin – Passenger (旅.课)

黄丽玲 (A-Lin) - 旅.课 (Lu. Ke) Passenger Lyrics Genre : Rock Release Date : 2019-11-19 Language : Mandarin 黄丽玲 - 旅.课 歌词 多吵闹的安静的 那几年都看遍 再自我的洒脱的 可心酸却难免

A-Lin – Zhen Xiang (真相)

黄丽玲 (A-Lin) - 真相 (Zhen Xiang) Lyrics Genre : OST Release Date : 2018-11-20 Language : Mandarin 黄丽玲 - 真相 歌词 命运热衷 上演幽默 虚伪的爱 如何侦破 谎言怎会 善罢甘休 红着 双眼 嘶吼辩驳 面具背后 时间像 凶手

Latest Articles

Most Popular