Home Mandarin C-Pop Rainie Yang - Bad Lady

Rainie Yang – Bad Lady

杨丞琳 (Rainie Yang) – Bad Lady Lyrics
Genre : Pop
Release Date : 2020-09-11
Language : Mandarin

Rainie Yang – Bad Lady 歌词 Chinese

刚刚醒过来
灯火夜阑珊 外卖 好慢

皮囊千千万
越好看越不好玩 好烂

管我运动裤搭什么外套
乖乖的弟弟
别让我伤心

管我怎么哭笑怎么撒娇
我不做自己
谁做我自己

BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
要不要
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
要不要
BAD BAD LADY

慢歌都有毒
谁给个节奏 呕吐 跳舞

找个另一半
再爱个如假包换 我敢

管我运动裤搭什么外套
乖乖的弟弟
别让我伤心

管我怎么哭笑怎么撒娇
我不做自己
谁做我自己

BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
要不要
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
要不要
BAD BAD LADY

BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
要不要
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
要不要
BAD BAD LADY

Rainie Yang – Bad Lady 歌词 Pinyin

gānggāng xǐng guòlái
dēnghuǒ yè lánshān wàimài hǎo màn

pínáng qiān qiān wàn
yuè hǎokàn yuè bù hǎowán hǎo làn

guǎn wǒ yùndòng kù dā shénme wàitào
guāiguāi de dìdì
bié ràng wǒ shāngxīn

guǎn wǒ zěnme kū xiào zěnme sājiāo
wǒ bù zuò zìjǐ
shéi zuò wǒ zìjǐ

BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
yào bùyào
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
yào bùyào
BAD BAD LADY

màn gē dōu yǒudú
shéi gěi gè jiézòu ǒutù tiàowǔ

zhǎo gè lìng yībàn
zài ài gè rú jiǎ bāo huàn wǒ gǎn

guǎn wǒ yùndòng kù dā shénme wàitào
guāiguāi de dìdì
bié ràng wǒ shāngxīn

guǎn wǒ zěnme kū xiào zěnme sājiāo
wǒ bù zuò zìjǐ
shéi zuò wǒ zìjǐ

BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
yào bùyào
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
yào bùyào
BAD BAD LADY

BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
yào bùyào
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
BAD BAD LADY
yào bùyào
BAD BAD LADY

Bad Lady
AlbumBad Lady
Lyricist鲸鱼Whale
ComposedKarencici

You might also like RELATED
Recommended to you