HomeMandarinC-PopLala Hsu (徐佳莹) - Apocalypse (问劫)

Lala Hsu (徐佳莹) – Apocalypse (问劫)

徐佳莹 (Lala Hsu) – 问劫 (Wen Jie) Apocalypse Lyrics Theme Song From ‘Kalpa Of Universe’
Genre : OST
Release Date : 2021-07-16
Language : Mandarin

Lala Hsu (徐佳莹) – Apocalypse (问劫) 歌词 Chinese

日落孤城 云烟散
忘剑峰 月色 照人寒
今朝相逢 共你 把酒醉一场
明日 灯影 独阑珊

英雄泪热血 断柔肠
人已非 旧梦 风雨残
狼烟起 执剑守天下 生死无憾
红衣 白雪落尽 芳华

天涯路 鸿雁 声声慢
长风卷 浮云 陌上霜
尘世间 辗转
逆水行舟挂云帆
乘风踏破 沧海浪

挣不脱 宿命 流年转
看不透 人间 离别伤
苍生灭 踏入轮回里 从此无关
繁华 潮落过尽 千山

万里去 故人何时还
江河长 时轮渡悲欢
是与非 不染
归途望北 任苍茫
千年 岁月 盼无恙

千年 岁月 盼无恙

Lala Hsu (徐佳莹) – Apocalypse (问劫) 歌词 Pinyin

rìluò gūchéng yúnyān sàn
wàng jiàn fēng yuè sè zhào rén hán
jīnzhāo xiāngféng gòng nǐ bǎjiǔ zuì yī chǎng
míngrì dēngyǐng dú lánshān

yīngxióng lèi rèxuè duàn róucháng
rén yǐ fēi jiùmèng fēngyǔ cán
lángyān qǐ zhí jiàn shǒu tiānxià shēngsǐ wú hàn
hóng yī báixuě luò jǐn fāng huá

tiānyá lù hóngyàn shēng shēng màn
cháng fēng juǎn fúyún mò shàng shuāng
chénshì jiān niǎnzhuǎn
nìshuǐxíngzhōu guà yún fān
chéng fēng tàpò cānghǎi làng

zhēng bù tuō sùmìng liúnián zhuǎn
kàn bù tòu rénjiān líbié shāng
cāngshēng miè tà rù lúnhuí lǐ cóngcǐ wúguān
fánhuá cháo luòguò jǐn qiān shān

wànlǐ qù gùrén hé shí hái
jiānghé cháng shí lúndù bēi huān
shì yǔ fēi bù rǎn
guītú wàng běi rèn cāngmáng
qiānnián suìyuè pàn wúyàng

qiānnián suìyuè pàn wúyàng

问劫 (Wen Jie) Apocalypse Lyrics Theme Song From 'Kalpa Of Universe'
AlbumApocalypse (Theme Song From 'Kalpa Of Universe')
Lyricist林夏莉
Composed佐藤康夫

You might also like RELATED
Recommended to you