Home Mandarin C-Pop JJ Lin – I Pray For You

JJ Lin – I Pray For You [Chinese + Pinyin]

JJ Lin – I Pray For You Lyrics [Chinese + Pinyin]

林俊傑 (JJ Lin) – I Pray For You Lyrics

Genre : Mandopop
Release Date : 2015-07-02
Language : Mandarin

JJ Lin – I Pray For You 歌詞 Chinese

流星墜落了 天空依然在
等著你許下一個心願
就算下著雨 你不要害怕
風雨中有人為你撐傘
當回頭看看那些
回憶有苦有甜
別讓憂傷 偷走 你的一切
總會好的 總會好的 oh別輕易妥協
夢想依然鮮豔 等你將故事改寫
I care for you , I pray for you
浴火之後重生
緊緊擁抱的手 盡情感受彼此愛的溫度
流星墜落了 天空依然在
等著你許下一個心願
就算下著雨 你不要害怕
風雨中有人為你撐傘
當回頭看看那些
回憶有苦有甜
別讓憂傷 偷走 你的一切
總會好的 總會好的 oh別輕易妥協
夢想依然鮮豔 等你將故事改寫
I care for you , I pray for you
浴火之後重生
緊緊擁抱的手 盡情感受彼此愛的溫度
緊緊擁抱的手 盡情感受彼此愛的溫度

JJ Lin – I Pray For You 歌詞 Pinyin

Liúxīng zhuìluòle tiānkōng yīrán zài
děngzhe nǐ xǔ xià yī ge xīnyuàn
jiùsuàn xiàzhe yǔ nǐ bùyào hàipà
fēngyǔ zhōng yǒurén wéi nǐ chēng sǎn
dāng huítóu kàn kàn nàxiē
huíyì yǒu kǔ yǒu tián
bié ràng yōushāng tōu zǒu nǐ de yīqiè
zǒng huì hǎo de zǒng huì hǎo de oh bié qīngyì tuǒxié
mèngxiǎng yīrán xiānyàn děng nǐ jiāng gùshì gǎixiě
I care for you, I pray for you
yù huǒ zhīhòu chóngshēng
jǐn jǐn yǒngbào de shǒu jìnqíng gǎnshòu bǐcǐ ài de wēndù
liúxīng zhuìluòle tiānkōng yīrán zài
děngzhe nǐ xǔ xià yī ge xīnyuàn
jiùsuàn xiàzhe yǔ nǐ bùyào hàipà
fēngyǔ zhōng yǒurén wéi nǐ chēng sǎn
dāng huítóu kàn kàn nàxiē
huíyì yǒu kǔ yǒu tián
bié ràng yōushāng tōu zǒu nǐ de yīqiè
zǒng huì hǎo de zǒng huì hǎo de oh bié qīngyì tuǒxié
mèngxiǎng yīrán xiānyàn děng nǐ jiāng gùshì gǎixiě
I care for you, I pray for you
yù huǒ zhīhòu chóngshēng
jǐn jǐn yǒngbào de shǒu jìnqíng gǎnshòu bǐcǐ ài de wēndù
jǐn jǐn yǒngbào de shǒu jìnqíng gǎnshòu bǐcǐ ài de wēndù

You might also like RELATED
Recommended to you