Home Mandarin C-Pop Hebe Tien - 十萬嬉皮 (Shi Wan Xi Pi)

Hebe Tien – 十萬嬉皮 (Shi Wan Xi Pi) [Chinese + Pinyin]

田馥甄 (Hebe Tien) – 十萬嬉皮 (Live) (Shi Wan Xi Pi) Lyrics

Genre : Mandopop
Release Date : 2015-03-31
Language : Mandarin

田馥甄 – 十萬嬉皮 歌詞 Chinese

大夢一場的董二千先生
推開窗戶 舉起望遠鏡
眼底映出 一陣濃煙
前已無通路 后不見歸途
敵視現實 虛構遠方
東張西望 一無所長
四體不勤 五谷不分
文不能測字 武不能防身
喜歡養狗 不愛洗頭
不事勞作 一無所獲
厭惡爭執 不善言說
終於淪為沉默的幫凶
借酒消愁 不太能喝
蠱惑他人 麻醉內心
澆上汽油 舒展眉頭
縱火的青年 迫近的時間
大夢一場的董二千先生
推開窗戶 舉起望遠鏡
眼底映出 一陣濃煙
前已無通路 后不見歸途

田馥甄 – 十萬嬉皮 歌詞 Pinyin

Dà mèng yīchǎng de dǒng èrqiān xiānshēng
tuī kāi chuānghù jǔ qǐ wàngyuǎnjìng
yǎndǐ yìng chū yīzhèn nóng yān
qián yǐ wú tōnglù hòu bùjiàn guītú
díshì xiànshí xūgòu yuǎnfāng
dōngzhāngxīwàng yī wú suǒcháng
sì tǐ bù qín wǔgǔ bù fēn
wén bùnéng cèzì wǔ bùnéng fángshēn
xǐhuān yǎng gǒu bù ài xǐ tóu
bù shì láozuò yīwúsuǒhuò
yànwù zhēngzhí bùshàn yánshuō
zhōngyú lún wèi chénmò de bāngxiōng
jiè jiǔ xiāo chóu bù tài néng hē
gǔhuò tārén mázuì nèixīn
jiāo shàng qìyóu shūzhǎn méitóu
zònghuǒ de qīngnián pòjìn de shíjiān
dà mèng yīchǎng de dǒng èrqiān xiānshēng
tuī kāi chuānghù jǔ qǐ wàngyuǎnjìng
yǎndǐ yìng chū yīzhèn nóng yān
qián yǐ wú tōnglù hòu bùjiàn guītú

You might also like RELATED
Recommended to you